Namen predmeta je, da študenti pridobijo razumevanje pomena in osvojijo temeljne veščine komunikacije med zdravstvenim delavcem in pacientom ter njihovimi svojci.

  1. Poznavanje in razumevanje vloge komunikacije pri delu s pacientom in njihovimi svojci.
  2. Poznavanje in razumevanje temeljnih veščin in kompetenc za vzpostavljanje terapevtske komunikacije.
  3. Poznavanje in razumevanje metod in tehnik komunikacije s pacienti v posebnih situacijah (umiranje, kronična bolezen, nizka stopnja funkcionalne zdravstvene pismenosti, stresna situacija) ter pri izvajanju programov spreminjanja življenjskega sloga in navad. 
  4. Poznavanje in razumevanje elementov procesa komunikacije z družinskimi člani in vlogo te v odnosu s pacientom.
  5. Poznavanje in razumevanje načel, metod in tehnik vodenja in sodelovanja v timu zdravstvenih delavcev.
Vsebina predmeta:

I.                    Osnove komunikacije:

Osnovni pojmi: opredelitev komunikacije, Informacija in sporočilo, Komunikacijska spodbuda in komunikacijski odziv, Interakcija in transakcija, Komunikacijski šum, Medosebne osnove komunikacije.

II.                  Terapevtska komunikacija

Opredelitev pojma, Namen in cilji terapevtske komunikacije, Elementi terapevtske komunikacije, Motena in disfunkcionalna komunikacija.

III.                Veščine in kompetence za izvajanje terapevtske komunikacije

Vloga potrditve in empatije, Komunikacija, ki pripomore k (ne)zaupanju pacientov, Spretna uporaba vprašanj, Terapevtska uporaba tišine in premorov, Vpliv in omejitve samorazkrivanja, Pravilna uporaba nasvetov, Konfrontacija, ukazi in navodila.  

IV.                Komunikacija s pacienti v posebnih situacijah

Komunikacija s pacienti, ki so slabše izobraženi na področju zdravja – funkcionalna pismenost v zvezi z zdravjem, Komunikacija s pacienti s kronično boleznijo ali z napredujočo smrtno boleznijo, Komunikacija s pacienti v kriznih situacijah, Komunikacija, ki spodbuja vedenjske spremembe

V.                  Komunikacija s pacientovimi pomembnimi drugimi

Družina in bolezen – vloge, vpliv bolezni na družino in vpliv družine na bolezen; možne težave pri komunikaciji z družino in komunikacijski pristopi k omilitvi teh. 

 

VI.                Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu

Funkcionalna in disfunkcionalna komunikacija v timu; Identifikacija problemov v timu / skupini; Pristopi k izboljšanju komunikacije v timu. Nasilje v zdravstvu: vertikalno in horizontalno – pregled nekaterih raziskav.

Namen predmeta je, da študenti razumejo pomen in osvojijo temeljne veščine komunikacije med zdravstvenim delavcem in pacientom ter njihovimi svojci.

Poznavanje in razumevanje vloge komunikacije pri delu s pacientom in njihovimi svojci.
Poznavanje in razumevanje temeljnih veščin in kompetenc za vzpostavljanje terapevtske komunikacije.
Poznavanje in razumevanje metod in tehnik komunikacije s pacienti v posebnih situacijah (umiranje, kronična bolezen, nizka stopnja funkcionalne zdravstvene pismenosti, stresna situacija) ter pri izvajanju programov spreminjanja življenjskega sloga in navad.
Poznavanje in razumevanje elementov procesa komunikacije z družinskimi člani in vlogo te v odnosu s pacientom.
Poznavanje in razumevanje načel, metod in tehnik vodenja in sodelovanja v timu zdravstvenih delavcev.
Vsebina predmeta:
I. Osnove komunikacije:

Osnovni pojmi: opredelitev komunikacije, Informacija in sporočilo, Komunikacijska spodbuda in komunikacijski odziv, Interakcija in transakcija, Komunikacijski šum, Medosebne osnove komunikacije.

II. Terapevtska komunikacija

Opredelitev pojma, Namen in cilji terapevtske komunikacije, Elementi terapevtske komunikacije, Motena in disfunkcionalna komunikacija.

III. Veščine in kompetence za izvajanje terapevtske komunikacije

Vloga potrditve in empatije, Komunikacija, ki pripomore k (ne)zaupanju pacientov, Spretna uporaba vprašanj, Terapevtska uporaba tišine in premorov, Vpliv in omejitve samorazkrivanja, Pravilna uporaba nasvetov, Konfrontacija, ukazi in navodila.

IV. Komunikacija s pacienti v posebnih situacijah

Komunikacija s pacienti, ki so slabše izobraženi na področju zdravja – funkcionalna pismenost v zvezi z zdravjem, Komunikacija s pacienti s kronično boleznijo ali z napredujočo smrtno boleznijo, Komunikacija s pacienti v kriznih situacijah, Komunikacija, ki spodbuja vedenjske spremembe

V. Komunikacija s pacientovimi pomembnimi drugimi

Družina in bolezen – vloge, vpliv bolezni na družino in vpliv družine na bolezen; možne težave pri komunikaciji z družino in komunikacijski pristopi k omilitvi teh.

VI. Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu

Funkcionalna in disfunkcionalna komunikacija v timu; Identifikacija problemov v timu / skupini; Pristopi k izboljšanju komunikacije v timu. Nasilje v zdravstvu: vertikalno in horizontalno – pregled nekaterih raziskav.