Cilji predmeta so: študent/ka razume koncept zdravstvene pismenosti, spozna pomen razumevanja tega ter pridobi kompetence ugotavljanja stopnje zdravstvene pismenosti pri posamezniku in v populaciji ter prilagajanja dela stopnji zdravstvene pismenosti posameznika oz. specifične populacije. Študent/ka pridobi veščine komunikacije, ki zagotavljajo višjo stopnjo zdravstvene pismenosti pri pacientih.

Ključne vsebine predmeta:
1. Zdravstvena pismenost:
- opredelitev koncepta in zgodovinski razvoj,
- veščine povezane s funkcionalno pismenostjo na področju zdravja,
- modeli zdravstvene pismenosti na individualni in družbeni ravni,
- socialnoekonomski dejavniki in psihosocialni dejavniki zdravstvene pismenosti,
- stopnje zdravstvene pismenosti,
- splošna zdravstvena pismenost in specifične zdravstvene pismenosti, glede na kronično obolenje in/ ali stanje pacienta, prihodnji razvoj koncepta.
2. Determinante zdravstvene pismenosti: individualna, sistemska (zdravstveni sistem) in splošna družbena raven, zdravstvena pismenost in ranljive populacije
3. Ugotavljanja stopnje zdravstvene pismenosti na individualni ravni in v populaciji
4. Poznavanje ciljne populacije komunikacije:
- otroci in mladostniki, starejše osebe,
- kulturne raznolikosti (socialne predstave, stališča, stereotipi, kulturne norme in vrednote ter vedenjski vzorci, povezani z zdravjem), emocije in kognicija
5. Metode in tehnike komunikacije v zdravstveni negi: komunikacija s pacienti z nizko stopnjo zdravstvene pismenosti, posredovanje informacij in preverjanje razumevanje.