Temeljni namen predmeta je, da študent/ka skozi uporabo tradicionalnega poučevanja, poučevanja v simuliranem okolju in kliničnega usposabljanja, spozna in razume ter na ta način pridobi širok nabor znanj s področja zdravja žensk v vseh življenjskih obdobjih ter razvije praktične veščine in spretnosti potrebne za delo v klinični praksi. Ob tem se predmet v celoti opira na praktične in izkustvene informacije, ki študente dodatno usposobijo za samostojno delo ter vplivajo na razvoj t. i. emocionalnih in socialnih kompetenc.

Natančneje se študent pri predmetu Zdravstvena nega žensk seznani s posebnostmi procesa zdravstvene nege žensk ter še posebej s posebnostmi v negovalni anamnezi s poudarkom na specifičnih informacijah posameznega obdobja življenja žensk; s pomenom reproduktivnega varstva prebivalstva, pri čemer sta v ospredju tako zdravje žensk kot tudi moških; z organiziranostjo zdravstvenega varstva nosečnic in mater v Republiki Sloveniji; s fiziološkimi in psihološkimi spremembami v nosečnosti ter pomenom sistematične zdravstvene vzgoje v tem obdobju; z informaciji povezanimi s perinatalnim obdobjem; s posebnostmi poporodnega obdobja, intervencijami zdravstvene nege v tem obdobju, vključno z vsebinami zdravstvene vzgoje; z značilnostmi zdravja žensk v posameznih življenjskih obdobjih ter osrednjimi intervencijami zdravstvene nege; s posebnostmi priprave na ginekološki operativni posege ter intervencijami, ki jim sledijo; z drugimi težavami in problemi zdravja žensk, postavljenimi v širši družbeni kontekst. Z delom v specialnih učilnicah študent osvoji praktične veščine in spretnosti in/ali jih nadgradi na kliničnem usposabljanju, kar ga usposablja za samostojno delo.
Predmet je del predmeta Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom. Namenjen je kliničnemu usposabljanju, zlasti dostopu do informacij povezanih z izvedbo in obveznostmi pri predmetu.