Zagovor diplomske naloge z naslovom 

OBVLADOVANJE STRESA MEDICINSKIH SESTER V ZDRAVSTVENI NEGI NA ENOTAH INTENZIVNE TERAPIJE

kandidatke KATJE JERAJ

študentke študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, 

bo v petek, 29. 5. 2020, ob 11.00 preko e-učilnice.


Komisija za zagovor: 

  • dr. Katarina Merše - Lovrinčević,. pred., predsednica komisije in 
  • dr. Vesna Čuk, viš. pred., mentorica.