Novice spletnega mesta

OPOZORILO!

OPOZORILO!

od Rajko Gržinić -
Število odgovorov: 0

Fotografiranje in snemanje predavanj ter objavljanje pridobljenega učnega gradiva NI DOVOLJENO in bo sankcionirano skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem.