Novice spletnega mesta

OPOZORILO!

od Rajko Gržinić -

Fotografiranje in snemanje predavanj ter objavljanje pridobljenega učnega gradiva NI DOVOLJENO in bo sankcionirano skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem.

Vsebine in učna gradiva v e-učilnici so namenjena izključno rabi za potrebe izobraževalnega procesa oziroma neposrednega pouka. Vsakršna oblika reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, predelave, javnega prenašanja ali prikazovanja oziroma druga oblika komercialne ali nekomercialne uporabe je v nasprotju z načelom proste uporabe za namene pouka, kot je določeno v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

(Uredil/-a Miha Lipicar – izvirni prispevek Tuesday, 10. March 2020, 13.58)

Dobrodošli

od Rajko Gržinić -

Spoštovani študenti,

Dobrodošli v e-učilnici Fakultete za vede o zdravju.

Za študente sta uporabniško ime in geslo enaka kot za vstop v ŠIS(VIS)

Obvestila iz eučilnice prejemate na elektronski naslov, katerega vam nudimo v Office 365.

Elektronski naslov iz office365 si lahko preusmerite na vaš osebni elektronski naslov https://outlook.office.com/mail/options/mail/forwarding.

Lep pozdrav


Predmeti