V času trajanja izrednih razmer povezanih z epidemijo širjenja novega koronavirusa se zagovori zaključnih nalog študentov lahko izvajajo v e-obliki z uporabo dogovorjene informacijske rešitve.


Zagovor magistrske naloge z naslovom 

MOTNJE HRANJENJA IN POŽIRANJA PRI OTROCIH S CEREBRALNO PARALIZO 

kandidatke 

MANCE ČOT

študentke na študijskem programu 2. stopnje Dietetika, 

bo v četrtek, 9. 4. 2020, ob 13.30 preko e-učilnice

Komisija za zagovor: 

  • doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, predsednica komisije, 
  • izr. prof. dr. Nataša Bratina, mentorica, 
  • Andreja Širca Čampa, somentorica, 
  • Helena Skočir, viš. pred., članica komisije. 

Zagovor magistrske naloge z naslovom 

VPLIV TELESNE AKTIVNOSTI NA KAKOVOST ŽIVLJENJA MLADIH

kandidatke 

KATJE VALENČIČ

študentke na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, 

bo v četrtek, 9. 4. 2020, ob 13.30 preko e-učilnice

Komisija za zagovor: 

  • doc. dr. Igor Karnjuš, predsednik komisije, 
  • doc. dr. Mirko Prosen, mentor, 
  • doc. dr. Matej Plevnik, član komisije.